სალაროები Viber (+995) 591 40 23 23 (032) 2 40 23 23
სპორტი
ყოველთვის მაღალი კოეფიციენტები
პოკერი
ლაივ კაზინო
სლოტები
სამაგიდო თამაშები
ბეთ თამაშები
სლოტ და ტოტალიზატორის თამაშობებში მონაწილეობის დასაშვები ასაკი 18+ სამორინეს თამაშობებში მონაწილეობის დასაშვები ასაკი 21+თამაშობის ორგანიზატორი – შპს "ქუთაისი 2010" 
ნებართვა # 19-06/021
ნებართვა # 19-05/002